Liegen


Liegen

Vanaf een jaar of 6 kunnen kinderen bewust liegen. Vaak liegen ze omdat ze bang zijn voor de straf die ze kunnen krijgen als ze eerlijk zijn. Jongens liegen vaker dan meisjes.

Wat is de ontwikkeling van liegen?

Kinderen van 2 tot 4 jaar fantaseren graag. Als ze liegen is dat niet bewust, dit heeft dan meer met hun fantasie te maken. Ze spreken een soort van wens uit.
Kinderen van 4 tot 7 jaar hebben nog wat moeite met het begrijpen van de realiteit, ze weten nog niet precies hoe het hoort. Een leugen kan dan nog vaak iets zijn wat ze zelf echt geloven.
Vanaf 7 jaar hebben kinderen de belangrijkste morele gedragscodes eigen gemaakt en kan het kind onderscheid maken tussen liegen en fantasie. Het liegen gaat steeds meer bewust.

Wanneer is liegen een probleem?

Liegen is een probleem als je kind opzettelijk schade toebrengt aan anderen. Hij handelt puur uit eigenbelang en is egocentrisch in zijn handelen. Het is ook een probleem als je als ouders zijnde je kind niet meer kunt vertrouwen bij serieuze zaken.

Wat doe je als je merkt dat je kind liegt?

– Als eerste moet je uitzoeken wat het motief van het liegen is.
– Hoe onschuldig de leugen ook is, spreek je kind er wel op aan.
– Stel je kind verantwoordelijk voor zijn daden. Laat hem bijvoorbeeld zijn excuses aanbieden.
– Laat je kind weten dat ondanks een leugen je nog steeds van hem houdt en dat het goed is om eerlijk te zijn. Bekijk of je samen een oplossing kunt bedenken of dat daar hulp bij nodig is.
– Kijk ook naar jezelf; zijn sommige opvoedregels te streng? Te strenge opvoedregels ‘moeten’ wel overschreden worden en werken liegen in de hand. Kijk ook of je kind meer zelfstandigheid aankan. Als het onder zijn niveau bezig is kan hij zich gaan vervelen, stoute dingen doen en liegen.
– Maak het gemakkelijk om de waarheid te vertellen. Laat merken dat je niet boos wordt maar juist de eerlijkheid waardeert.
– zorg dat een eventuele straf in verhouding staat tot dat waar het kind over heeft gelogen. Liegen over taakje uitgevoerd te hebben en 2 weken niet afspreken staat niet in verhouding. Probeer je straf bij het zelfde onderwerp te laten ‘passen’. Liegen over taakje is straf rondom taakjes. Houd het wel reëel en passend bij het kind.
– Leg niet op alle slakken zout, een kind dat nooit durft te jokken kan onzeker zijn over de ouderliefde.
– Boos worden om een leugen heb je niets aan. Kinderen doen het vaak niet om je te irriteren maar omdat ze niet weten hoe ze het anders aan moeten pakken.

Hoe voorkom je dat een kind gaat liegen?

– Breng je kind bij dat hij met zijn gedrag een ander niet maar schaden of in problemen mag brengen.
– Leer je kind te luisteren naar zijn geweten. Een goede regel is: hoe belangrijker het onderwerp, des te belangrijker is het om de waarheid te spreken.
– Geef zelf het goede voorbeeld! Wordt je betrapt op een leugen? Geef het dan toe.