Meisjesprostitutie


Meisjesprostitutie

De meeste meisjes en jonge vrouwen worden langzaam maar zeker aangezet tot prostitutie en komen daar moeilijk weer uit. Verschillende onderzoeken beschrijven een proces van verleiden, inlijven, in stand houden en beëindigen van de prostitutie. Dat proces vindt plaats in wisselwerking tussen het meisje en de loverboy.

Hoe worden meisjes verleid door loverboys?

Loverboys ronselen pubermeisjes op plekken waar die meisjes vaak komen: op een schoolplein, in een winkelcentrum of in een cafe. Veelal zoeken zij kwetsbare en emotioneel verwaarloosde meisjes, omdat die ontvankelijker zijn voor aandacht en vleierij. Maar ook meisjes die geen problematische achtergrond hebben, kunnen in de val lopen. De loverboy probeert het meisje verliefd op hem te laten worden. Hij overspoelt haar bijvoorbeeld met aandacht en complimentjes. Hij geeft haar het gevoel dat hij niet meer zonder haar kan door uitspraken als “Jij bent de enige met wie ik kan praten, bij wie ik mezelf kan zijn “. Hij is aardig en begripvol voor haar of verwent haar met dure cadeaus, sieraden en mooie kleren. Vaak heeft hij daarmee succes. Het meisje krijgt door alle aandacht het gevoel speciaal voor hem te zijn, wordt verliefd op hem en gaat een relatie met hem aan. Overigens geven de loverboys zelf aan dat het niet altijd nodig is actief op zoek te gaan naar meisjes omdat meisjes ‘wel op hen afkomen’. Volgens de jongens en de mannen houden zij er een zodanige levensstijl op na dat het wel bekend moet zijn waar zij zich mee bezighouden, maar zijn er toch altijd meisjes die bij hen in de gunst willen komen.

Hoe komt het dat meisjes slachtoffer worden van geraffineerde verleidingstechnieken/ waarom laten meisjes zich verleiden?

Om antwoord op die vraag te kunnen geven, is inzicht nodig in de ontwikkeling van meisjes in het algemeen. In de eerste plaats zijn meisjes al tijdens de puberteit sterk gericht op relaties. Intimiteit en verbondenheid zijn voor hen belangrijke thema’s. Hormonale veranderingen spelen hierin een belangrijke rol; hun behoefte aan intermenselijk contact neemt daardoor toe. Bovendien is het voor het zelfbeeld van meisjes belangrijk want anderen van hen vinden. Hierdoor kunnen ze vrij sterk afhankelijk zijn van anderen en gevoelig zijn voor afwijzing. Hun gevoeligheid voor de mening van anderen maakt meisjes extra kwetsbaar voor verkeerde vriendjes. Ook zijn meisjes in de puberteit meer geneigd zichzelf weg te cijferen in de hoop dat de ander daardoor gelukkig zal zijn. Dat geldt ook voor de liefdesrelaties die ze aangaan. In feite investeren zij te veel en hebben ze te veel en te hoge verwachtingen van de relatie. Dit leidt ertoe dat meisjes, net als volwassen vrouwen, gevoelig zijn voor relatieverslaving. Relatieverslaving houdt in dat meisjes en vrouwen een grote kans lopen voortdurend in ongezonde relaties met mannen terecht te komen. Vaak gaat het daarbij om relaties met jongens en mannen die, net als de meisjes en vrouwen, in hun jeugd liefde tekort zijn gekomen. Onbewust voelen zij zich tot elkaar aangetrokken omdat zij dit tekort in elkaar herkennen.

Een ander factor in de ontwikkeling van meisjes is dat zij geneigd zijn hun problemen naar binnen richten. De meeste jongeren hebben in meer of mindere mate conflicten met hun ouders en hun omgeving, maar vooral ook met zichzelf. Jongeren kunnen hun reacties en problemen internaliseren of externaliseren, dat wil zeggen: naar binnen of naar buiten richten. Internaliserende problemen zijn problemen die met innerlijke onrust gepaard gaan, zoals angst, depressiviteit en psychomatische klachten. Soms zijn ze voor anderen zichtbaar, maar dat is lang niet altijd het geval. Externaliserende problemen gaan gepaard met conflicten met andere mensen of met de maatschappij als geheel. Die problemen zijn zichtbaar door het uiterlijke gedrag. Als gevolg van de neiging problemen naar binnen te richten, vertonen meisjes over het algemeen minder agressief gedrag en veroorzaken ze minder overlast dan jongens. Meisjes hebben daarentegen  vaker last van depressieve klachten en hechtingsproblematiek. Hun neiging problemen naar binnen te richten, kan leiden tot een gebrek aan eigenwaarde en het gevoel geen greep te hebben op hun eigen situatie. Hierdoor lopen zij een verhoogde kans dat zij opgemerkt worden door een loverboy.
Overigens lopen ook meisjes die meer naar buiten gericht gedrag vertonen risico’s . doordat zij zich bijvoorbeeld seksueel wervend gedragen en een hang hebben naar spanning en sensatie, trekken ook zij de aandacht van bepaalde mannen en jongens. Bovendien blijken deze meisjes vaker van huis weg te lopen, vaker druggerelateerde problemen te hebben en, mede als gevolg daarvan, vaker contacten in het prostitutiecircuit te hebben.

Hoe wordt een meisje ingelijfd in het leven van prostitutie?

Als een loverboy een relatie met een meisje begint, lijkt in het begin alles prima te verlopen. Maar langzamerhand sluipen macht en controle de relatie binnen. Een eerste stap om een meisje aan te zetten tot prostitutie kan zijn dat hij haar dwingt tot seks met zijn vrienden. Hij kan haar ook dwingen zich te prostitueren. Meestal verzet het meisjes zich tegen seks met anderen. Om haar toch zover te krijgen, hanteert de pooier een aantal technieken:
– Vaak worden meisjes losgeweekt en geïsoleerd van familie, vrienden en vriendinnen en emotioneel afhankelijk van het vriendje gemaakt.
– Sommige pooiers gebruiken fysiek geweld: zij slaan en schoppen het meisje om haar aan te zetten tot prostitutie. Volgens Bullens en van Horn zijn het dreigen met en het daadwerkelijk gebruiken van fysiek geweld de meest effectieve technieken om meisjes in de prostitutie in te lijven.
–  Een andere techniek om een meisje aan te zetten tot prostitutie bestaat uit het uitoefenen van psychische druk. De pooier speelt bijvoorbeeld in op haar schuldgevoelens door de nadruk te leggen op ‘voor wat hoort wat’: hij heeft zoveel voor haar gedaan, nu is het tijd dat zij er iets voor terugdoet. Hij kan ook psychische druk op het meisje uitoefenen door te dreigen met geweld of met haar ouders op de hoogte stellen. Met name meisjes uit culturen waarin eer een belangrijke rol speelt, blijken chantabel te zijn met de dreiging de ouders in te lichten. Volgens Brouwer is de weg naar prostitutie voor deze meisjes makkelijker dan de weg terug omdat hun eerbaarheid is geschonden. Dit geldt zeker voor meisjes die weggelopen zijn van huis. Pooiers, met name uit eerculturen, zijn op de hoogte van deze traditie en maken er gebruik van.
– veel loverboys maken gebruik van misleiding. De pooier doet het meisje allerlei beloften die hij vervolgens niet nakomt. Voorbeelden daarvan zijn dat hij zegt dat hij het geld dat ze verdient zelf mag houden of dat het geld bedoeld is om samen op vakantie te gaan of om een huis voor hun tweeën te kopen.
– sommige pooiers zorgen ervoor dat het meisje verslaafd raakt aan harddrugs, omdat het dan ‘makkelijker is om meisjes te laten werken in de prostitutie’.

Eenmaal ingelijfd is het voor een meisje doorgaans moeilijk zich los te maken van de loverboy en het wereldje waarin ze terecht is gekomen. Het meisje is vaak echt verliefd op hem. Door haar verliefdheid is er sprake van een zekere emotionele afhankelijkheid. Het meisje kan zo afhankelijk van haar vriendje zijn geworden zijn dat ze zelfs nadat ze bij hem is weggelopen weer naar hem teruggaat.

Dit komt uit het boek Pretty Woman door Karen Schwarze, Marianne Berger en Edith Geurts.