Voorspel de “kleuren” van je kind


Voorspel de kleuren van je kind

Oogkleur en haarkleuren zijn erfelijk, toch kan je kind een hele andere kleur als jou en je partner hebben. Dit komt omdat kleur eigenschappen niet alleen bepaald worden door de ouders, ook grootouders en verdere grootouders spelen hierbij een rol.
In de plaatjes die je in dit stuk ziet zie je op welke kleur je kind de grootste kans heeft, maar (vooral bij de kleur haren) kan het heel anders uitpakken!

Wat wordt de kleur ogen van je kind?

De oogkleur wordt door verschillende genen bepaald. Sommige bepalen de kleur, anderen bepalen de spikkeltjes in het oog. De stof waaruit het oog is samengesteld wordt door weer andere genen bepaald. Dit heeft allemaal invloed op de kleur. Ouders geven kopieën van hun genen door aan hun kinderen. Iedereen heeft van elk gen 2 kopieën, je erft van elke ouder 1. Sommige kleurbepalende genen onderdrukken andere genen. Dit betekent dat zij dominant zijn over het andere gen. Bruin is het meest dominant, dan groen en het minst dominante is blauw.

Globaal geldt het volgende: bruine ogen worden dominant genoemd (A), het gen voor blauwe ogen het minst dominant (a). Bij een combinatie van Aa wordt de blauwe kleur (a) onderdrukt door bruin (A).
Als tweemaal het gen aanwezig is dat de code bevat voor blauwe ogen (aa) zal de baby inderdaad blauwe ogen krijgen.
Als beide ouders bruine ogen hebben, maar ieder ook het gen met de code voor blauwe ogen (Aa), is het toch mogelijk dat zij precies dat blauwe gen doorgeven en dus een kind krijgen met blauwe ogen.  Die kans is 25%. Een kind kan dus kenmerken vertonen die bij geen van de ouders tot uiting gekomen zijn, maar die hij toch van zijn ouders geërfd heeft.

kleur ogen van mijn kind kleuren ogen van mijn kind

Wat wordt de kleur haar van je kind?

Genetica speelt een belangrijke rol in je baby’s haarkleur. De genen die je kind van jou en je partner erft zijn hiervoor bepalend. Een soort pigment (melanine) is verantwoordelijk voor de uiteindelijke haarkleur. Er zijn 2 soorten melanine, eumelanine (blond/zwart-gen) en phomelanin (niet-rood/rood-gen).

Wanneer krijgt je kind blond of zwart haar?

Om eenvoudig te beginnen laten we het niet-rood/rood-gen nog even buiten beschouwing. Zonder dit gen loopt haarkleur van blond via donkerblond en bruin naar zwart haar. Hoe meer eumelanine, hoe donkerder het haar van je baby. Een klein beetje eumalinine zorgt dus voor blond haar, veel eumalinine voor zwart haar. Van iedere ouder krijgt een baby evenveel blond/zwart-genen. Deze kunnen simpel gezegd blond of zwart zijn. Hoe meer blonde, hoe lichter het haar en hoe meer zwarte, hoe donkerder het haar.Een ouder met veel zwarte-genen, geeft normaal gesproken veel zwarte-genen door en weinig blonde. De kans is dus groot dat hij veel zwarte-genen doorgeeft, maar hij kan ook toevalligerwijs relatief veel van zijn blonde-genen doorgeven. Bovenstaande verklaart waarom kinderen meestal een haarkleur hebben die ergens tussen die van hun vader en moeder in zit, maar andere kinderen van dezelfde ouders wel duidelijk een andere kleur haar kunnen hebben.

Wanneer krijgt je kind rood haar?

Tot nu toe hebben we phomelanin (niet-rood/rood-gen) buiten beschouwing gelaten. Deze gaan we er nu bijhalen. Naast de waaier van hoogblond haar tot zwart haar, is er namelijk ook nog rood haar.
Het niet-rode-gen is dominant over het rode-gen. Dit betekent dat als een kind van de vader het niet-rode-gen krijgt en van de moeder het rode-gen, de haarkleur niet rood zal zijn. Er zijn dus 2 rode-genen nodig voor een baby met rood haar. Dit verklaart waarom er veel minder roodharigen zijn (minder dan 2 procent heeft rood haar), dan mensen zonder rood haar.
Bovenstaande betekent ook dat 2 ouders met rood haar altijd roodharige kinderen krijgen. Beide ouders moeten immers 2 niet-rode-genen hebben en geven dus allebei ook een niet-rood-gen door. Hun baby krijgt dus automatisch een rode haarkleur.
Als een baby rood haar krijgt, wordt dit vermengd met de haarkleur die hij zou krijgen op basis van de hoeveelheid eumalinine (blond/zwart-gen). Blond en rood haar, maakt dus oranje. Terwijl donkerbruin en rood samen roodbruin wordt.

Ook hier kan het weer zijn dat de rode haarkleur generatie(s) overslaat net als bij de kleur van de ogen. Het gen zit er dan namelijk wel in bij een van de ouders. Dit komt echter weinig voor.

kleur haren van mijn kind