Wat betekenen deze dromen?


Wat betekenen deze dromen?

Droom: Bloot zijn

Je komt ergens binnen waar een aantal (of veel) mensen zijn en je realiseert je dat je weinig kleren aanhebt of zelfs helemaal naakt bent. In zulke dromen kun je er ook achter komen dat je ongepast gekleed bent (bijvoorbeeld in je pyjama naar een belangrijke vergadering).

Betekenis:

Deze dromen geven aan dat je je in het leven kwetsbaar voelt. Je hebt het gevoel dat je te veel van jezelf hebt laten zien, dat je je teveel hebt opengesteld. Misschien heb je een geheim met iemand gedeeld of je diepste gevoelens.
Dromen dat je naakt bent komt vaak voor bij mensen die net een nieuwe relatie zijn aangegaan, maar ook bij een nieuwe baan, carrière etc. komt dit vaker voor.

Droom: Tanden die los zitten of uitvallen

Je voelt ineens dat er tanden of kiezen loszitten of eruit zijn.

Betekenis:

Deze dromen kunnen aangeven dat je gevoelens of ideeën hebt die je los moet laten omdat je weet dat het niet goed voor je is. Je blijft er mee lopen omdat je het niet kan of wil loslaten maar ze leveren stress en negatieve gevoelens voor je op.

Droom: Achtervolging

Je wordt achtervolgd, dit kan door een persoon zijn, een monster of een dier.

Betekenis:

Je voelt je bedreigd (door een gebeurtenis of gevoel), je reactie is om te vluchten. Je pakt je problemen niet aan, je vermijdt en ontwijkt ze.

Droom: Je valt

Hoe, wat, waar dan ook.

Betekenis:

De sensatie van vallen kan veroorzaakt worden doordat de bloeddruk voor je in slaap valt daalt en je daarom de sensatie hebt dat je valt. Het kan ook een symbolische betekenis hebben; Het geeft aan dat je je ergens onzeker over voelt.

Droom: Verdwaald zijn

Je bent verdwaald en zoekt een uitweg uit een gebouw, doolhof van straten of uit een gebied.

Betekenis:

Dit geeft meestal aan dat je in het gewone leven met een situatie geen raad weet. Je weet niet hoe ermee om te gaan of hoe je het op kan lossen.

Droom: Zwanger zijn

Dit komt vaak voor bij zowel vrouwen als mannen.

Betekenis:

Bij vrouwen die dromen dat ze zwanger zijn kan het zijn dat ze het graag ooit willen zijn maar er ook wel bang voor zijn.
Deze dromen hebben ook met creativiteit te maken, je hebt een idee of bent bezig met het opzetten van een project dat nog niet echt vorm heeft.

Droom: Slechte schoolprestaties

Dromen dat je zakt voor een (eind) examen komt vaak voor bij mensen die al jaren van school af zijn. Ook het niet op tijd zijn, geen pen bij hebben en het lokaal niet kunnen vinden horen hierbij.

Betekenis:

Het kan betekenen dat je je op de proef gesteld voelt. Je bent ergens nog niet klaar voor maar het wordt wel van je verwacht. Misschien heb je in werkelijkheid te weinig aandacht en tijd besteed aan een taak en voel je dat je daarin tekort geschoten bent.

Droom: te laat komen

Je mist op een paar seconden de trein of je hebt een belangrijke vergadering en je komt te laat binnen.

Betekenis:

dit betekent vaak dat je voor jou gevoel een belangrijke kans gemist hebt. Je kunt dit ook dromen als je nog bezig bent om een beslissing te maken.

Droom: ziekte en dood

In deze dromen droom je dat iemand ziek is of doodgaat.

Betekenis:

Het betekent het afsluiten van een periode; een relatie, een carrière of een bepaalde fase in je leven.
Dromen over ziek zijn geven aan dat je emotioneel gekwetst bent of dat je bang bent dat dat gaat gebeuren.

wat betekenen deze dromen